Visie

De woonmarkt bevindt zicht in volle verandering door :

  • sterk veranderende maatschappelijke uitdagingen : welk bedrag kan je ontlenen ? tijd die je wil besteden aan woon-werkverkeer ? aantal kamers voor nieuw-samengestelde gezinnen ? etc.
  • toenemende schaarste aan klassieke bouwgronden
  • een snelle evolutie van nieuwe technieken en energiewetgeving : wat is wat ? wat is verplicht en wat niet ? wat is interessant wat betreft terugverdientijd ? welke subsidies zijn er te verkrijgen ? etc.

U koopt niet iedere dag een nieuwbouwwoning en het is misschien zelfs uw eerste woning. Een “once-in-a-lifetime experience” waarbij transparantie en informatie van uiterst belang zijn.

Daarom staan we voor projectontwikkeling die de klant centraal stelt, luistert en informeert : uw thuis realiseren zonder zorgen met als ultieme doel uw maximale tevredenheid. Bovendien hebben we als uitdaging constant te werken aan nieuwe woonconcepten die voor u een toegevoegde waarde bieden.

Ik spendeer met u de tijd die nodig is om alle informatie te geven en antwoorden te bieden op uw vragen.

U koopt ? Dan werken we samen uw woning af volgens uw wensen met de ondersteuning die u verkiest.